Flexibilita, rytmika, základy gymnastiky, baletu a discodance

Informace ke kurzům budou zveřejněny během března 2020. V případně jakýchkoliv dotazů kontaktujte manažerku pražské pobočky Věru Bogdaničovou +420 603 843 501.
Kód | Věk
Druh kurzu
Den
Hodina
Členský příspěvek | Pololetí, rok
Přihláška