PODPOŘTE S NÁMI DOBROU VĚC

Přijďte na výroční GALAVEČER MOVE 21  a místo vstupného pošlete libovolnou částku na podporu Autis Centra v ČB

Posláním AUTIS CENTRA je pomáhat s péčí rodinám dětí s autismem a současně podporovat děti a dospělé s autismem tak, aby byli co nejvíce samostatní a necítili se v životě osamělí.

Jaký konkrétní projekt chceme podpořit?

Jedním z mnoha dojemných  příběhů klientů Autis Centra je příběh Tomáše, kterému bude za vybraný příspěvek zakoupena vybavení terapeuticko-  relaxačního pokoje v Centru, kde Tomáš tráví spoustu času.

Můj syn Tomáš se narodil jako zdravé dítě. Kolem jednoho a půl roku se u něho začaly projevovat změny v chování a později mu byla diagnostikována porucha autistického spektra (PAS) a střední až těžký mentální hendikep. Tehdy se toho o autismu ještě tolik nevědělo, a proto bylo velmi obtížné získat jakékoliv informace. Tomáš vůbec nemluvil a jeho chování bylo velmi náročné na péči. Byla jsem na něj od malička sama bez chvilky oddychu. S příchodem puberty se přidaly další zdravotní problémy a Tomáš se začal ošklivě sebepoškozovat. Chyběli mu kamarádi, sourozenec a táta, ty jsem mu nahradit nemohla.

Hledala jsem pro Tomáše nějaké zařízení, ve kterém by mu rozuměli a kde by se Tomáš cítil bezpečně. Péče o Tomáše nebyla totiž vůbec jednoduchá. Nemluvil a jeho chování se zhoršovalo, začal být agresivní vůči sobě a svému okolí. Z tohoto důvodu bylo prakticky nemožné  obstarat Tomášovi jakékoliv hlídání, natož pobyt v nějakém zařízení. Všechno se změnilo až  se vznikem Autis Centra. Za sebe mohu říci, že to bylo první zařízení, kde Tomáše přijali takového jaký je. Už na první schůzce jsem poznala, že pracovníci Autis Centra mají s autismem bohaté zkušenosti. Hned věděli, jak s Tomášem komunikovat. Byla to pro mě obrovská úleva.

Tomáš začal Autis centrum navštěvovat pravidelně. Docházel na terapeutické aktivity zaměřené na rozvoj komunikace. Velký zlom nastal, když Tomáš nastoupil na první pobytový víkend v odlehčovací službě. Brala jsem to jako velkou zkoušku jeho samostatnosti a také jsem byla zvědavá, jak zvládne komunikovat s vrstevníky. Tomáš zvládl víkend perfektně, za což jsem pracovníkům Autis Centra nesmírně vděčná. Byl to pro mě první víkend v životě, kdy jsem si alespoň trochu odpočinula. Od té doby využíváme odlehčovací pobyty pravidelně.

Maminka Tomáše

Na podporu Tomáše  a Autis Centra byl zřízen transparentní účet, kam můžete zaslat libovolnou částku. Vybrané peníze použijeme na nákup pro Tomáše (ca 50 000 Kč), vše navíc použije Centrum pro ostatní děti jako příspěvek na odlehčovací pobyty, které bývají pro rodiče finančně náročné.

Číslo transparentního účtu: 6270738379/0800

Děkujeme, že s námi pomáháte:-)